SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Yvonne Jamison
Active 2003-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

2003 Joined the Desert Peaks Section