SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Gabriele Rau
Active 2002-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1991 HPS Emblem on Gobblers Knob
1997 HPS 200 Peaks Bar on Black Mountain #6
1999 HPS List Completion on Galena Peak
1999 LPC List Completion
2002 Joined the Desert Peaks Section
2002 Vice Chairman - Lower Peaks Committee
2003 Chairman - Lower Peaks Committee
2004 Chairman - Lower Peaks Committee