SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Diane Dunbar
Active 1999-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1992 HPS Emblem on Allen Peak
1994 HPS 200 Peaks Bar on Cone Peak
1995 HPS Leadership Emblem on Inspiration Mountain
1999 Joined the Desert Peaks Section
2004 Merchandiser - Desert Peaks Section
2005 Secretary - Desert Peaks Section
2005 Merchandiser - Desert Peaks Section