SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Jane Gibbons
Active 1999-2001 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1997 HPS Emblem on Mount Williamson
1998 HPS 200 Peaks Bar on Rabbit Peak
1998 HPS List Completion on Granite Mountain #1
1999 Joined the Desert Peaks Section
2000 DPS Emblem on Signal Peak
2001 DPS List Completion on Picacho Peak
2001 Last year active in the Desert Peaks Section