SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Patrick Wood
Active 1999-2001 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1998 HPS Emblem on Santa Cruz Peak
1999 Joined the Desert Peaks Section
2000 DPS Emblem on Signal Peak
2001 Last year active in the Desert Peaks Section