SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Spencer Berman
Active 1998-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1998 Joined the Desert Peaks Section