SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Judy Hummerich
Active 1997-2002 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1996 HPS Emblem on Bald Eagle Peak
1997 Joined the Desert Peaks Section
1997 HPS 200 Peaks Bar on Sawmill Mountain
1998 HPS List Completion on Waterman Mountain
1999 DPS Emblem on Signal Pk
1999 DPS List Completion on Bridge Mountain
2002 Last year active in the Desert Peaks Section