SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Eleanor Carter
Active 1996-1997 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1983 HPS Emblem on Constance Peak
1988 HPS 200 Peaks Bar on Winston Ridge
1990 HPS List Completion on Skinner Peak
1996 Joined the Desert Peaks Section
1997 Last year active in the Desert Peaks Section