SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Mitch Miller
Active 1996-2003 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1992 SPS Emblem on Mount Brewer
1996 Joined the Desert Peaks Section
1998 DPS Emblem on Mount Charleston
2003 Last year active in the Desert Peaks Section