SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Greg Gerlach
Active 1996-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1985 HPS Emblem on Crafts Peak
1986 SPS Emblem
1990 HPS 200 Peaks Bar on Brush Mountain
1990 SPS Senior Emblem
1995 HPS List Completion on Winston Ridge
1996 Joined the Desert Peaks Section
2000 SPS Master Emblem on Electra Peak