SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
David D. Shuman
Active 1995-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1995 Joined the Desert Peaks Section