SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Theresia Glover
Active 1995 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1993 HPS Emblem on Mount Islip
1994 HPS 200 Peaks Bar on Cedar Mountain
1995 Joined the Desert Peaks Section
1995 HPS Leadership Emblem on Monument Peak #2
1995 Treasurer - Hundred Peaks Section
1996 HPS List Completion on Rabbit Peak #1