SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
George F. Thomas
Active 1994-2000 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1994 Joined the Desert Peaks Section
2000 Last year active in the Desert Peaks Section