SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Joseph Stephens
Active 1988-1992 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1986 SPS Emblem
1988 Joined the Desert Peaks Section
1992 Last year active in the Desert Peaks Section
1994 SPS List Completion on Obeservation Peak