SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Gail Hanna
Active 1986-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1982 HPS Emblem on Eagle Crag
1984 HPS 200 Peaks Bar on Eagle Rest Peak
1985 HPS List Completion on Castle Rocks
1986 Joined the Desert Peaks Section
1987 DPS Emblem on Montgomery Peak
1989 DPS List Completion on Boundary Peak