SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
John Connelly
Active 1985-2005 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1985 Joined the Desert Peaks Section
1994 HPS Emblem on Pine Mountain #2
1996 HPS 200 Peaks Bar on Black Mountain #2
1999 HPS List Completion on Mount Akawie
2001 Secretary - Hundred Peaks Section
2002 Secretary - Hundred Peaks Section