SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Dan Milhaljevich
Active 1981-1983 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1981 Joined the Desert Peaks Section
1983 Last year active in the Desert Peaks Section