SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Ray Borum
Active 1979-1987 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1979 Joined the Desert Peaks Section
1982 DPS Emblem on Montgomery Peak
1987 Last year active in the Desert Peaks Section