SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Wendell Delano
Active 1979-1983 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1978 SPS Emblem
1979 Joined the Desert Peaks Section
1980 DPS Emblem on El Picacho del Diablo
1983 Last year active in the Desert Peaks Section