SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Matthew Settles
Active 1975 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1975 Joined the Desert Peaks Section
1977 HPS Emblem