SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Harlan H Wadley
Active 1967 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1967 Joined the Desert Peaks Section