SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Cliff Myers
Active 1959-1964 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1959 Joined the Desert Peaks Section
1959 DPS Emblem
1959 SPS Emblem
1960 Member - Chapter Schedule Committee
1960 Publiciy Chairman - Sierra Peaks Section
1964 Last year active in the Desert Peaks Section