SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Don Minnasian
Active 1962-1968 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1960 Member - Chapter Membership Committee
1960 Chairman - Pasadena Group
1960 Member - Social Committee
1961 Chairman - Pasadena Group
1962 Joined the Desert Peaks Section
1968 Last year active in the Desert Peaks Section