SIERRA CLUB DESERT PEAKS SECTION ANGELES CHAPTER
Frances Johnson
Active 1952-1959 DPSS I E R R A   C L U B   C H R O N O L O G Y   T H R U   2 0 0 6

1952 Joined the Desert Peaks Section
1952 DPS Emblem on White Mountain Peak
1959 Last year active in the Desert Peaks Section